E-lista

E-lista är det enkla sättet att rapportera in er förenings aktiviteter tills oss. 2021 kommer möjligheten att rapportera via papperlista helt att försvinna. Därför uppmuntrar vi alla som inte redan kommit igång att börja med e-lista redan nu.

Från och med den 24 augusti 2020 kommer du inte längre kunna logga in via narvaro.sv.se för att nå din e-lista. Du kommer i stället att logga in via https://etjanst.sv.se.

Vill du lära dig mer om e-lista och hitta svaret på de vanligaste frågorna vi får? Filmer och svar om e-lista hittar du på https://www.sv.se/cirkelledare/e-tjanst/.