Kamratcirkel

Kamratcirklar är grupper av engagerade personer som tillsammans med oss erbjuder folkbildning till människor runt om i Stockholms län.

Formulär för verksamhet

För att planera ny verksamhet tillsammans behöver vi uppgifter från er kamratcirkel. Vi har nu förenklat sättet att skicka in uppgifterna. Det nya formuläret fylls i via webben vilket betyder att inga dokument behöver laddas ner och mejlas. 

Begär en ny lista i E-listan

E-listan har numera en ny funktion där cirkelledare kan begära en ny lista. Detta betyder att ni inte behöver skicka in ett formulär med information till oss om ni till exempel har en återkommande studiecirkel, utan ni kan direkt via e-listan begära en ny lista. Så här går det till när du är inloggad i e-listan:


  1. Till vänster i den gröna spalten klickar du på Visa.
  2. Klicka på Slutförda.
  3. På ett slutfört arrangemang finns tre prickar uppe till höger, klicka där.
  4. Längst ner hittar du Begär ny lista.


Kostnadsersättningar

Ett sätt vi som studieförbund möjliggör folkbildning i samarbete med kamratcirklar är att erbjuda kostnadsersättning. Det innebär att vi ersätter hela eller delar av kostnaderna för den folkbildande verksamheten vi samverkar utifrån, som till exempel utgifter för böcker eller arvode för föreläsare.


Kostnaderna måste vara verksamhetsrelaterade, det vill säga helt kopplade till vår gemensamma folkbildande verksamhet. I de fall där verksamhet bedrivs i våra lokaler utbetalas ingen kostnadsersättning. Underlag som kopior på betalda kvitton eller fakturor måste inkomma digitalt till oss för att kostnadsersättning ska kunna betalas ut.


Underlag för utbetalning av kostnadsersättning måste inkomma

senast 2024-06-09 och 2024-12-08. Om underlag inte inkommer i tid går kamratcirkeln

miste om sin kostnadsersättning för de aktuella arrangemangen.


Underlag som kvitton eller fakturor för utbetalning av kostnadsersättningar mejlas till kamrat.stockholmslan@sv.se i pdf-format.