Kostnadsersättningar

Ett sätt vi som studieförbund möjliggör folkbildning i samarbete med kamratcirklar är att erbjuda kostnadsersättning. Det innebär att vi ersätter hela eller delar av kostnaderna för den folkbildande verksamheten vi samverkar utifrån, som till exempel utgifter för böcker eller arvode för föreläsare.

Kostnaderna måste vara verksamhetsrelaterade, det vill säga helt kopplade till vår gemensamma folkbildande verksamhet. I de fall där verksamhet bedrivs i våra lokaler utbetalas ingen kostnadsersättning. Underlag som kopior på betalda kvitton eller fakturor måste inkomma digitalt till oss för att kostnadsersättning ska kunna betalas ut.

Underlag för utbetalning av kostnadsersättning måste inkomma senast 2024-
06-09 och 2024-12-08. Om underlag inte inkommer i tid går kamratcirkeln
miste om sin kostnadsersättning för de aktuella arrangemangen.

Underlag som kvitton eller fakturor för utbetalning av kostnadsersättningar mejlas till kamrat.stockholmslan@sv.se i pdf-format.