Kostnadsersättningar

Underlag som kvitton eller fakturor för utbetalning av kostnadsersättningar mejlas till allmanmarknad.stockholmslan@sv.se i pdf-format.

Om du behöver posta in dina underlag till oss, skicka dessa till:

Studieförbundet Vuxenskolan
Att. Back office
Saltsjögatan 3, 151 71 Södertälje