Tolkkurser

För dig som vill bli auktoriserad tolk eller tolk med specialinriktning

För flera av våra tolkkurser är det principen först till kvarn som gäller.
Läs mer om vår urvalsprocess under respektive kurs.