Personuppgifter

SV arrangerar studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang tillsammans med medlemsorganisationer, föreningar och andra samarbetspartners.

Varför behöver SV dina personuppgifter?

När vi planerar ett arrangemang samlar vi in personuppgifter. Det är nödvändigt för att olycksfallsförsäkringen ska gälla för deltagare och cirkelledare. Uppgifterna behövs också för att vi ska kunna uppfylla de redovisningskrav som Folkbildningsrådet ställer på oss som studieförbund. Kraven finns eftersom det delvis är statsbidrag som finansierar verksamheten. Vi behöver visa att det som arrangerats har genomförts på ett bra sätt, vilka ledare och deltagare som deltagit i studiecirkeln, och vilka artister/föreläsare som framträtt i kulturarrangemanget.


För oss är det viktigt att alla som deltar i vår verksamhet förstår varför vi samlar in personuppgifter och känner sig trygga med hur vi hanterar dem. Vi ser till att skydda de personuppgifter vi får och de lämnas inte ut till några obehöriga. Uppgifterna sparas inte längre än vad som krävs för att följa avtal eller lagar.