Innovationsdrivande kraft för framtiden

RISE, ledande aktör inom forskning och innovation, har i samarbete med SV Stockholms Län initierat ett spännande och innovativt projekt med stöd av Vinnova. Projektet, vid namn CirkelAI, fokuserar på folkbildning och är ett exempel på hur SV fortsätter att fungera som en knutpunkt för framåtsyftande initiativ. CirkelAI är ett bevis på SV:s engagemang för att främja folkbildningens roll i samhället.

Folkbildningen har de senaste åren stått inför utmaningar, inklusive minskade ekonomiska bidrag och ökade krav på kvalitet och rapportering. Vi står inför administrativa hinder och utmaningar med cirkelledare och föreningar som möter svårigheter att uppfylla nya kravspecifikationer, särskilt när det gäller äldre eller personer med funktionsnedsättningar. SV Stockholms Län tar ett stort steg in i framtiden genom att nu lansera det spännande AI-projekt med målet att förbättra folkbildningen och möta dagens utmaningar. CirkelAI fokuserar på att utforska AI:s potential för att höja kvaliteten på studiecirkelverksamheten och effektivisera arbetsbördan för personal och cirkelledare.


Vi ser detta som ett nödvändigt steg för att fortsätta vara relevant och inkluderande i en digitaliserad framtid. Genom att omfamna AI hoppas vi yttermera stärka vår roll som en central aktör inom folkbildningen och främja demokrati och kunskapstillväxt för alla, resonerar Per Pettersson, avdelningschef SV Stockholms Län.


CirkelAI siktar på att använda AI för att automatisera administrativa uppgifter, analysera och anpassa kursmaterial samt förbättra användarstöd. Genom att använda AI ser vi bland annat möjligheter att göra avancerad text mer tillgänglig, särskilt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller de som just börjat lära sig svenska.

Målet är att genom träning och användartestning av en språkmodell, under handledning av experter från RISE, skapa en prototyp som bland annat kan stötta cirkelledare i planeringen av studiecirklar.


CirkelAI kommer att genomföras i fem arbetspaket, från förankring och organisatoriskt lärande till utvärdering och spridning. Genom att aktivt involvera personalen och testa prototyper mot målgruppen strävar vi efter att skapa en hållbar och effektiv modell för framtida användning.


Projektpartnern är RISE - Research Institutes of Sweden AB, ett oberoende statligt forskningsinstitut som utmärker sig genom unik expertis och över 130 test- och demonstrationsmiljöer för att utveckla framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. RISE är det främsta forskningsinstitutet och innovationspartnern i Sverige. Genom internationellt samarbete med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.


Projektet CirkelAI erhåller stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vinnova har som uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och främja hållbar tillväxt. Deras arbete fokuserar på att göra Sverige till en innovativ kraft i en hållbar värld.