Tolkkurser 2021

Samhällets efterfrågan på duktiga och välutbildade tolkar är stor och det finns mycket goda möjligheter till att skaffa sig en lång yrkeskarriär inom området.

Att underhålla och fördjupa dina tolkkunskaper är viktigt i din yrkesutövning. Vi erbjuder dig flera sådana tillfällen och har ett stort utbud av kurser för våren och hösten 2021. 

För flera av våra kurser är det principen först till kvarn som gäller.
Läs mer om vår urvalsprocess under respektive kurs.

SV Stockholms län har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar och använder professionella lärare.  Alla våra utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Tolkningsmetoder

Simultantolkning sker samtidigt som talaren talar och med hjälp av ljudåtergivning genom apparater som har flera kanaler.

Viskningstolkning sker samtidigt som talaren talar och att tolken antingen sitter bredvid åhöraren eller använder en bärbar utrustning (en så kallad tour guide).

Konsekutivtolkning sker efter att talaren talat och med hjälp av tolkens stödanteckningar.

Prima vista-tolkning är muntlig översättning av en skriven text från ett språk till ett annat i realtid.

 

Kontakt och kursanvarig för alla tolkkurser
marina.carlsson@sv.se
08-120 55 100