Tolkutbildning

Vill du gå en kontakttolkutbildning, kanske komplettera en påbörjad utbildning, eller förbereda dig inför auktorisationsprov? Behovet av duktiga tolkar är idag stort, och kommer med högsta sannolikhet att öka ytterligare. Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm tillhandahåller tolkutbildning för såväl nybörjare som för dig som önskar fördjupning.

Vill du hålla koll på vilka utbildningar och kurser vi erbjuder så anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev.

 

Grundutbildning med start i januari 2018 är nu fullsatt.

 

Preparand- och fördjupningskurser

Nu har vi öppnat för ansökan till preparand och fördjupningskurser. Läs mer här.

Validering för tolkar

Ansökan är stängd!

Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen till kontakttolk. Läs mer om validering för tolkar här.

Alla utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kontakta oss

Har du frågor om våra tolkkurser inför din ansökan? Då kan du kontakta oss på telefon 08-120 55 100 eller via mail till tolk@sv.se 

Varmt välkommen med din kursansökan!