Tolkkurser

För dig som vill bli auktoriserad tolk eller tolk med specialinriktning. SV Stockholms län har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar och använder professionella lärare. Alla våra utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskola

Våra kurser

För dig som vill bli auktoriserad tolk eller tolk med specialinriktning sjukvård eller rättstolk erbjuder vi Preparandkurser som ger en god förberedelse inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.


Preparand ST startar den 3 maj och Preparand RT startar den 31 maj. Säkra din plats i tid.


Vi erbjuder också fördjupningskurser i Tolkningsteknik och etik, Rättstolkning och domstolsprocessen samt Språkhandledarutbildning.


För flera av våra kurser är det principen först till kvarn som gäller.
Läs mer om vår urvalsprocess under respektive kurs.

Tolkningsmetoder

Simultantolkning sker samtidigt som talaren talar och med hjälp av ljudåtergivning genom apparater som har flera kanaler.


Viskningstolkning sker samtidigt som talaren talar och att tolken antingen sitter bredvid åhöraren eller använder en bärbar utrustning (en så kallad tour guide).


Konsekutivtolkning sker efter att talaren talat och med hjälp av tolkens stödanteckningar.


Prima vista-tolkning är muntlig översättning av en skriven text från ett språk till ett annat i realtid.