Juridik med viskningstolkning

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla din kompetens i viskningstolkning.