Preparand auktorisation (AT) VT

En förberedande repetitionskurs med realia och språkhandledning för tolkar som studerar för auktorisation.