Psykiatri för tolkar

Sista anmälningsdag
21 juli 2019

Innehåll
Genomgång av vanliga psykiatriska sjukdomar och störningar; depressionssjukdomar, psykossjukdomar, ångestsyndrom och neuropatiska störningar. Beskrivning av symtom, diagnos och behandling. Särskilt fokus på tolkens betydelse och dennes utmaningar.

Utbildningsort
Saltsjögatan 3, Södertälje.
Ligger precis bredvid pendeltågsstation Södertälje Centrum.

Lärare 
Information kommer senare

Datum
24, 25, 31 augusti
1, 2 september
Undervisning sker mellan 9.00-16.00
Observera att datumen är preliminära, kan komma att ändras.

Kostnad
600 kr

Urval om fler sökande än platser
Det finns totalt 15 platser. Vi tillämpar principen först till kvarn med följande prioriteringsordning:

1. Grundutbildade tolkar

2. Övriga tolkar

Reseersättning
Du har inte möjlighet till reseersättning för denna kurs.

Att tänka på innan du söker
Om du är grundutbildad tolk behöver du uppge ditt tolknummer hos Kammarkollegiet.

Om du ej registrerat dig bifogar du ditt utbildningsbevis i ansökan.

Om du ej genomgått en grundutbildning bifogar du de kurser du genomgått.

Frågor
Maila tolk@sv.se 

SÖK PSYKIATRI FÖR TOLKAR HÄR