Psykiatri för tolkar

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla din kompetens kring sjukvårdstolkning inom psykiatrin.