Lättläst version saknas

Sjukvårdstolk: diabetes, hjärt-kärlsjukdomar

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla din kompetens kring tolkning vid sjukvård med inriktning på diabetes, hjärt-kärlsjukdomar.