Språkhandledarkurs

 

Sista anmälningsdag

9 augusti 2019

Innehåll
Språkhandledarutbildningen ges för tolkar som vill arbeta som språkhandledare alternativt har ett språkhandledaruppdrag i närtid. Utbildningen omfattar teori, praktik och undervisning i smågrupper. Vi tar upp språkhandledarens roll och uppgift på kontakttolkutbildningen. Terminologi, muntliga prov och rollspelsövningar är ytterligare moment som gås igenom.

Utbildningsort
Saltsjögatan 3, Södertälje.
Ligger precis bredvid pendeltågsstation Södertälje Centrum.

Datum
Datum meddelas i augusti. Kursen kommer att pågå totalt 4 dagar.
Utbildningen pågår mellan 9.00-16.00 varje utbildningsdag.

Lärare
Issam Said

Kostnad
600 kr

Urval om fler sökande än platser

Sökande i mindre frekventa tolkspråk samt språk där det finns få språkhandledare kommer att ges förtur till utbildningen. Skulle det bli fler ansökningar än vi har platser för gör vi följande urval.

  1. Auktoriserade tolkar
  2. Grundutbildade tolkar med pedagogisk erfarenhet
  3. Tolkar med pedagogisk erfarenhet

 

Reseersättning
Ja, klicka på länken för att läsa mer

Att tänka på innan du söker
Om du är registrerad på Kammarkollegiet behöver uppge ditt tolknummer.

Om du inte är registrerad på Kammarkollegiet behöver du bifoga relevanta intyg (utbildningsbevis, högskole/universitetsstudier)

Frågor
Maila till tolk@sv.se

SÖK SPRÅKHANDLEDARUTBILDNING HÄR