Språkhandledarkurs

Språkhandledarutbildningen ges för tolkar som vill arbeta som språkhandledare alternativt har ett språkhandledaruppdrag i närtid.