Svensk prosodi

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla ditt uttal. Du kommer bland annat att lära dig om svenska språkets rytm, melodi och kontrasten mellan långa och korta stavelser.