Tolka i svåra situationer

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla din kompetens kring tolkning i svåra situationer så som död, sorg, trauma, sexualitet eller vid andra svåra besked.