Tolkens roll i förhör - Sept

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla din kompetens kring förhörstolkning.