Lättläst version saknas

Tolkningsmetoder

Simultantolkning sker samtidigt som talaren talar och med hjälp av ljudåtergivning genom apparater som har flera kanaler.

Viskningstolkning sker samtidigt som talaren talar och att tolken antingen sitter bredvid åhöraren eller använder en bärbar utrustning (en så kallad tour guide).

Konsekutivtolkning sker efter att talaren talat och med hjälp av tolkens stödanteckningar.

Prima vista-tolkning är muntlig översättning av en skriven text från ett språk till ett annat i realtid.