Validering tolkar

Valideringsansökan öppnar igen i november 2018

 

Villkor för validering av verksamma kontakttolkar hos SV Stockholms län.

Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen till kontakttolk.

 

Valideringen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.

 

  • Du är idag verksam tolk och registrerad hos minst en tolkförmedling.
  • Detta skall du kunna styrka genom intyg.
  • Om du inte uppfyller detta är du inte behörig för att valideras.

 

 

Vad kan en validering utmynna i?
  • Utbildningsbevis
  • Kompetensbevis med rekommendation att komplettera grundutbildning till kontakttolk
  • Anmodan om att söka grundutbildning för kontakttolk

 

Kostnad för validering

Om du bedöms vara föremål för validering kommer du att bli kallad till intervju. I samband med detta kommer du få en faktura på 500 kr.

 

 

Om du har frågor

Kontakta tolk@sv.se

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så mailar vi dig aktuell information när det är dags att söka validering.