Validering tolkar

Valideringsansökan stängd!

Sista ansökningsdag 25 januari 2018. Vi tar inte längre emot nya ansökningar.

 

Villkor för validering av verksamma kontakttolkar hos SV Stockholms län.

Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen till kontakttolk.

Valideringen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.

 

Du är idag verksam tolk och registrerad hos minst en tolkförmedling.

Detta skall du kunna styrka genom intyg.

Om du inte uppfyller detta är du inte behörig för att valideras.

 

 

En validering kan resultera i:

Utbildningsbevis


Kompetensbevis med rekommendation att komplettera grundutbildning till kontakttolk

Anmodan om att söka grundutbildning för kontakttolk

 

Ansökningsdatum

Senast 25 januari 2018.
Observera att begränsat antal sökande kan valideras.

Kostnad för validering

Om du bedöms vara föremål för validering kommer du att bli kallad till intervju. I samband med detta kommer du få en faktura på 500 kr.

 

Du ansöker genom att posta ansökningshandlingarna till:

Studieförbundet Vuxenskolan
Validering Tolk
Falkvägen 42
147 32 Tumba

 

Ansökningshandlingar

Ansökan (127kb)
Kompetenskartläggning (168kb)
Självskattning (299kb)
Fallstudie teknik och etik (279kb)

 

Glöm inte bifoga intyg på att du är verksam tolk hos en eller flera tolkförmedlingar.

 

 

Om du har frågor

Kontakta tolk@sv.se