Validering tolkar

Valideringsansökan öppnar igen till hösten.

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev så får du information när det är dags att ansöka.

 

Villkor för validering av verksamma kontakttolkar hos SV Stockholms län.

Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen till kontakttolk.

 

Valideringen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH.

 

  • Du är idag verksam tolk och registrerad hos minst en tolkförmedling.
  • Detta skall du kunna styrka genom intyg.
  • Om du inte uppfyller detta är du inte behörig för att valideras.

 

 

Vad kan en validering utmynna i?
  • Utbildningsbevis
  • Kompetensbevis med rekommendation att komplettera grundutbildning till kontakttolk
  • Anmodan om att söka grundutbildning för kontakttolk

 

Kostnad för validering

Om du bedöms vara föremål för validering kommer du att bli kallad till intervju. I samband med detta kommer du få en faktura på 500 kr.

 

 

Ansökningshandlingar

Ansökan (127kb)
Kompetenskartläggning (168kb)
Självskattning (299kb)
Fallstudie teknik och etik (279kb)

 

Glöm inte bifoga intyg på att du är verksam tolk hos en eller flera tolkförmedlingar.

 

Om du har frågor

Kontakta tolk@sv.se

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så mailar vi dig aktuell information när vi har nyheter.