Validering tolkar

Valideringsansökan är nu stängd. På www.blitolk.nu kan du söka efter andra anordnare som erbjuder validering.

 

 

 

Läs igenom nedan information innan du påbörjar din ansökan.
 
Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen till kontakttolk.

Valideringen står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

Villkor för att söka
För att kunna ansöka om en valideringsplats krävs att du är verksam tolk och registrerad hos minst en tolkförmedling. Om du inte uppfyller detta krav är du ej behörig för att söka. Du behöver således kunna styrka detta.


Konkurrensen om platserna är stor och det är ditt ansvar att komplettera ansökan med dokument som uppvisar dina kunskaper och färdigheter. Observera att vi är intresserade av alla typer av kunskaper, inte endast tolkrelaterade.

Efter sista ansökningsdatum
Efter sista ansökningsdatum går vi igenom de ansökningar vi fått in. Därefter får du besked om du kommer att gå vidare eller inte i processen. Om du går vidare kommer du att bli kallad till valideringsintervju.

Vad kan en validering utmynna i?
En valideringsprocess är individuell för varje sökande och kan i slutändan utmynna i:

  • Utbildningsbevis
  • Kompetensbevis med rekommendation att komplettera grundutbildning till kontakttolk
  • Anmodan om att söka grundutbildning för kontakttolk


Tips innan du startar din ansökan:

  • Ansökan är omfattande och kommer ta en del tid i anspråk
  • Ha intyg från tolkförmedling, betygskopior, arbetsintyg och övriga intyg nedsparade digitalt på den enhet du tänker göra ansökan på. Dessa kommer du behöva bifoga till ansökan. Om du har möjlighet så spara alla dokument som endast en fil.
  • Ansökan går att göra på både dator, mobil och surfplatta.

 

Kostnad för validering

Om du bedöms vara föremål för validering kommer du att bli kallad till intervju. I samband med detta kommer du få en faktura på 500 kr.

 

Ofullständig ansökan
Observera att en ofullständig ansökan utan efterfrågade uppgifter och handlingar innebär att valideringsprocessen inte kommer att påbörjas.

 

Om du har frågor
Kontakta tolk@sv.se

 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så mailar vi dig kontinuerligt information när vi har något nytt på gång för vår tolkverksamhet.