Viskningstolkning

Sista anmälningsdag
22 feb 2019

Innehåll
Genomgång av teori och teknik samt praktiska övningar i simultantolkning i domstol, domstolstolkningens villkor.

Utbildningsort
Saltsjögatan 3, Södertälje.
Ligger precis bredvid pendeltågsstation Södertälje Centrum.

Lärare 
Jennie Fors, auktoriserad tolk & rättstolk i spanska

Datum
24, 30, 31 mars
13, 14 april
Undervisning sker mellan 9.00-16.00

Kostnad
600 kr

Urval om fler sökande än platser
Det finns totalt 15 platser. Vi tillämpar principen först till kvarn med följande prioriteringsordning:

  1. Grundutbildade tolkar
  2. Övriga tolkar

Reseersättning
Du har inte möjlighet till reseersättning för denna kurs.

Att tänka på innan du söker

  • Om du är grundutbildad tolk behöver du uppge ditt tolknummer hos Kammarkollegiet.
  • Om du ej registrerat dig bifogar du ditt utbildningsbevis i ansökan.
  • Om du ej genomgått en grundutbildning bifogar du de kurser du genomgått.

Frågor
Maila tolk@sv.se 

SÖK JURIDIK MED VISKNINGSTOLKNING HÄR