Psykisk hälsa

Verksamhet riktad till personer med erfarenhet av psykisk ohälsa har bedrivits inom Studieförbundet Vuxenskolan under lång tid i samverkan med föreningar, verksamheter inom Region Uppsala och länets kommuner.

Återhämtning, inflytande och egen erfarenhet som en kompetens är grunden i verksamheten. I fokus är också samskapande/brukarinflytande.

Centrala studiematerial är de från NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa; Din egen makt, Din egen berättelse, Med starkare röst, Din rätt och det senast tillkomna Ta mig på allvar riktat till ungdomar 13-25 år.
Läs mer HÄR 

NSPH Skåne har tagit fram Återhämtningsguiden.
Läs mer HÄR 

I samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och intresseorganisationer finns studiematerial som liksom ovanstående bygger på att ge människor bättre resurser till personlig återhämtning/upphämtning.
Läs mer HÄR

Vi erbjuder dessa studiecirklar i samarbete med cirkelledare som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga. Vi samarbetar med lokala intresseorganisationer, kommunala och regionala verksamheter. Cirkelledarna får utbildning och erbjuds handledning.

Verksamheten kan vara en del av vägen för att komma åter i arbete eller studier. Se filmen som väl beskriver detta. Filmen om 4 minuter som gjordes 2013 är lika aktuell nu. Det finns självklart goda möjligheter att utöva verksamhet också digitalt.
Se filmen HÄR 

För mer information kontakta:
Anna-Maria Lundberg
anna-maria.lundberg@sv.se 
Telefon 018 - 10 23 86