2023-08-27

Enkäter som ett led i kvalitetssäkringen

Vi vill informera om att det som ett led i studieförbundens kvalitetssäkring och uppföljning av folkbildningsverksamheten automatiskt kommer att skickas ut en enkel enkät till deltagare och ledare efter genomförda studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet.

Vi vill informera om att det som ett led i studieförbundens kvalitetssäkring och uppföljning av folkbildningsverksamheten automatiskt kommer att skickas ut en enkel enkät till deltagare och ledare efter genomförda studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Detta genomförs med start nu i höst och gäller i hela landet. Den som svarar på enkäten är helt anonym. Personuppgifter behandlas enligt GDPR.


Enkätfrågorna behandlar hur deltagarna har uppfattat verksamheten såsom trivsel, lärande, lokalen mm. I cirklar som hålls tillsammans med föreningar och grupper ställs inga frågor om cirkelledaren. Cirkelledaren får däremot några extra enkätfrågor om kontakten med och stödet av oss på SV. Inom våra allmänmarknadskurser får deltagarna en kompletterande fråga om ledaren var kunnig och bra på att lära ut.