Tillbaka

Från papper till e-tjänst

Från Folkbildningsrådet är det ett krav från 2022 att införa digitala listor och elektronisk signering för studiecirklar och kulturprogram.

Med anledning av detta inför SV Uppsala län digital rapportering redan nu och erbjuder dig som leder en studiecirkel eller rapporterar kulturprogram kontinuerliga tillfällen till utbildning och support i e-tjänst.

Läs mer om SVs e-tjänst HÄR