2023-08-22

Gimo hembygdsförening

Vi träffade Kenneth Olofsson, ordförande Gimo hembygdsförening - som är en av våra många samverkande föreningar i Uppsala län, och tog chansen att ställa några frågor om föreningen.

Berätta lite om föreningens bakgrund.

- Gimo Hembygdsförening har varit aktiv i över 30 år och har sitt fokus på Vallonbruket / järnbruket Gimo och även skogsbruket och dess kulturarv.


Hur kommer det sig att ni haft en studiecirkel i er förening?

- Det var medlemmar i föreningen som var intresserade av Gimos historia och de tog själva initiativet till att starta studiecirkeln ”Gimos gator och vägar”.

Resultatet blev en bok.


Berätta lite om era studiecirklar och kulturarrangemang.

- Under hösten anordnar vi t.ex. Folkrörelsearkivets vandringsutställning, återkommande guidningar av Gimo bruk, samt Berättarkvällar på Kvarnen i Gimo.  


Vad är det bästa med att vara aktiv inom folkbildningen?

- Medlemmarnas engagemang och tex. de uppskattade berättarkvällarna med olika teman.


Läs mer om Gimo hembygdsförening HÄR