2023-08-15

Gunnar Öberg - ledare med passion för klimat och energi

Vi fick en pratstund med Gunnar Öberg som håller kurser om klimat, energi och hållbarhet och tog chansen att ställa några frågor.

Vem är du, Gunnar – kan du inte berätta lite om din bakgrund och var du är i livet just nu?

Åren går så fort och plötsligt är jag pensionär! Men jag är ju inte klar ännu! Med vadå? Egentligen bara småsaker som att rädda världen från klimatkatastrofen, hitta och testa nya metoder för att trygga livsmedelsförsörjningen, dela erfarenheten att mer inte nödvändigtvis är bättre än mindre mm. Ett liv rymmer ju massor av händelser och skeenden som för en än hit, än dit och jag har verkligen ”farit” både hit och dit vilket gett mig många erfarenheter. Men vi lever ju som de djur vi är ändå mest i nuet. Så idag är jag lite tillbaka till ursprunget med några kossor (vattenbufflar) som betar på mina åkrar, jag eldar med egen ved från skogen, äter egenfångad och egenodlad fisk och frukt, bär och grönsaker från egna plantor. Nytt är att tanka bilen, cykeln och båten med el från solen. Min nya förbättrade hemakvaponianläggning ska startas efter årsskiftet. Västmanland Upplands Energiförening (www.vuef.se) behöver sin ordförande några timmar då och då. Bufflarna ska ha mat och vinterfoder. En styrelsepost i Ena Energi AB stimulerar till engagemang o.s.v. Och jag ser fram mot att få leda en studiecirkel igen i höst!


Hur kommer det sig att du blev cirkelledare och vilka cirklar har du hållit hos oss på SV? 

Genom leadeprojektet ”Hemakvaponi” som vi startade i VUEF:s regi kom vi i kontakt med SV. Tillsammans ordnade vi seminarier och studiecirklar både i Västerås och Enköping. Efter några år med elbil ville jag också pröva att byta till eldrift i fritidsbåten. Det fick bli en studiecirkel om detta ämne också. Nästa cirkel handlade om energiomställningen och vad den innebär för oss.


Berätta lite mer om cirkeln du ska leda i höst

Cirkeln i höst handlar om småskalig odling av fisk och grönsaker i kombination, en hemakvaponi. Vi kommer att använda Handboken ”Skapa din egen hemakvaponi” som studiematerial.


Cirklarna vi har genomfört med dig är i samverkan med föreningen VUEF, där du är engagerad. Berätta gärna även om er förening.

Västmanland Upplands Energiförening bildades i slutet av 1970-talet i spåren av oljekrisen. Syftet var och är att hushålla med energi på ett förnuftigt sätt och hitta och lansera nya metoder för förnybar energi. Helt enkelt att korta vägen från solen till energianvändning. En metod som Föreningen jobbade med var vattenburen solvärme där studiecirkeldeltagare själva fick bygga och installera solfångare på sina hus. Många såna anläggningar finns kvar fortfarande. Idag är Föreningens arbete mer aktuellt än någonsin. Fortfarande finns massor att göra för energihushållning och nyare teknik som solceller, elbilar, vätgas och vindkraft finns också med inom VUEF:s verksamhetsområde. Vi samarbetar, förutom med SV också med Mälardalens Universitet, Energy Evolution Center i Eskilstuna, andra energiföreningar runt om i Sverige och vår paraplyorganisation SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation).


Vad är det bästa med att vara aktiv inom folkbildningen?

Att möta intresserade människor och bygga en plattform där man gemensamt utvecklar sitt kunnande inom ett område. Gruppdynamiken skapar ofta ett kreativt klimat där kurstimmarna springer iväg alltför snabbt. Lärandet i en grupp är något mer och betydelsefullare än att samla på fakta.