2024-03-17

Hantverksprojektet SYJUNTA

SV har i samarbete med Tantverket i Enköping verksamheten SYJUNTA som startade i december 2023.

SYJUNTA är ett hantverksprojekt som riktar sig till invandrarkvinnor som vill lära sig olika hantverk, träffa svenskfödda kvinnor, integrera sig i samhället och träna svenska. Projektets syfte är också att bryta ensamheten hos målgruppen och att ge möjlighet att få känna sig mer värdefull.


Stickning och virkning

De flesta deltagare kunde inte sticka eller virka innan de börjar på SYJUNTA, men på kort tid kunde de lära sig både och. De har till och med hunnit sticka en massa fina grejer såsom mössor, vantar, sockor och pannband.

Ledarna på Tantverket blev överraskade över hur snabbt deltagarna lärde sig. Redan efter tre månader kan de sticka saker till sig själva eller till sina barn. En av deltagarna säger att hon vill fortsätta att sticka efter projektets slut och kanske starta eget företag där hon stickar och säljer sitt hantverk i framtiden.

Deltagarna har också fått se vackert broderi som kvinnorna från Afghanistan visat, ett fantastiskt hantverk. Verksamheten är full av energi där alla bidrar till lärandet och till en trevlig stämning.


Ett ömsesidigt utbyte

Att få möjligheten att träffa svenskfödda kvinnor, träna på språket och självklart sticka och virka med andra i en trevlig miljö är något som alla deltagare ser som något väldigt positivt. Det har också inneburit en möjlighet att träffa människor som man kanske inte hade lärt känna annars.

Deltagarna är jätteglada för att de har fått chansen att lära sig olika hantverk och de uppskattar också att de har fått lära sig mycket annat genom samtalen med ”tanterna” på Tantverket.

”Tanterna” tycker i sin tur att det är roligt och mycket lärorik att träffa kvinnor med olika bakgrund och byta erfarenheter. Ett ömsesidigt utbyte har Eva-Lena Hesselbrand från Tantverket beskrivit det som.


Det bästa med föreningsliv

Slutligen konstaterar deltagare och ”tanter” att det bästa med föreningsliv och med projekt SYJUNTA är mötet mellan människor. Att tillsammans med andra jobba mot gemensamma mål och få ny kunskap inom olika områden.


Foto: Raghad Darwich