2024-01-24

Scenkonstnärerna i Knivsta

Scenkonstnärerna samlar glada amatörer och professionella på Knivsta kulturscen.

Er förening heter Scenkonstnärerna – hur länge har ni funnits och vad gör ni i föreningen?

- Föreningen heter "Scenkonstnärerna" och bildades 2017 av Canilla Enskär och Katarina Sahlstedt.


Vad gör ni i er förening?

- Föreningen är en ideell förening och ett nätverk för scenkonst. Vi arrangerar och producerar scenkonst och scenframträdanden med medverkan av både amatörer, semi- och professionella. 

Som scenkonstnärer vill vi arbeta för en bred teater, scenkonst och kulturverksamhet och med ett lärande i fokus. Vi sam­verkar av den anledningen med olika kulturaktörer som verkar inom tex sång, musik, dans, konst m.m - amatörer samt professionella!

Produktioner och grupper startas på initiativ av en eller flera medlemmar, som därmed blir konstnärliga ledare över sin idé. Flera av våra projekt är ”från ax till limpa” där projektdeltagare med huvudsakligen lokala amatörer får göra en utvecklingsresa med allt från dramaträning, röstträning, rollgestaltning till berättarteknik och regi.

Utöver det finns det även grupper som träffas i andra syften, bara för att ha roligt och utvecklas inom olika områden inom scenkonst. Det kan vara tex i en manusskrivargrupp, sjunga tillsammans i kör, gå en kurs i ljusdesign och teaterteknik osv.

Scenkonstnärerna är också medlemmar i ATR (Amatörteaterns riksförbund Sverige) samt LIS (Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige) där scenkonstnärernas medlemmar i sin tur har möjlighet att tex låna pjäsmanus, delta på festivaler och kurser, handla teatersmink m.m.


Hur kommer det sig att ni engagerade er i just denna förening?

- Scenkonstnärerna är en mycket empatisk förening med stor glöd för kulturlivet, så att Knivsta Voices valde ett samarbete med Scenkonstnärerna kändes mycket självklart!


Vad är det bästa med att arbeta i föreningslivet?

- Det finns så många vinster med att kunna samlas kring en gemensam passion och intresse! Gemenskapheten, att dela med andra och att lära sig av andras erfarenheter är så värdefullt - och inte minst, att skratta och ha roligt tillsammans!


Foto: Elin Krångling