2024-04-17

Studiecirkel modellen för den som vill lära sig mer om beredskap

Östhammars kommun lyfter fram studiecirkeln som modell och SV:s studiematerial för den som vill lära sig mer om beredskap.

"Studieförbundet Vuxenskolan har flera olika studiematerial som ligger i linje med beredskapsfrågorna, det kan till exempel handla om odling eller att renovera en jordkällare.


– Att ha kunskap om beredskap är viktigt i händelse av en kris, säger Elin Fogelström, beredskapssamordnare Östhammars kommun.

Hon ser gärna att fler startar studiecirklar och vill samtidigt slå ett slag för Studieförbundet Vuxenskolan som tillsammans med Bygdegårdarnas riksförbund tagit fram studiematerialet ”Beredskap - Bygdegården ett nav vid kris”.


Läs hela artikeln HÄR