2024-03-17

Studiecirklar om diken

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har på uppdrag av Jordbruksverket arrangerat studiecirklar om diken sedan 2019.

I år hålls projektets sista cirklar och under våren deltar ett hundratal personer i bl.a. Huddunge, Harbo, Övergran, Bälinge och Hökhuvud. Även ett flertal cirklar hålls digitalt på distans.


Målgruppen är främst lantbruks- eller hästföretagare, anställda maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller de som på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna.


Det svenska jordbruket är beroende av att jordbruksmarkerna har en fungerande avvattning så att de kan bruka jorden på ett resurseffektivt sätt.


Cirkelledare Gun Ekman från Huddunge, som håller i cirklar på olika platser i länet berättar ”Det är verkligen jätteroligt att leda cirklarna om diken. Alla är på och diskuterar och vill lära sig mer om det. Det finns även mycket olika kunskaper hos deltagarna som de delar med sig av. Att få kunskap om diken är viktigt och kan sammanfattas med att vatten måste hela tiden kunna få rinna och att det inte blir stopp någonstans.


Intresset för dessa dikescirklar har ökat och gjort de ännu mer aktuella. Gun avslutar med ”Det blir än viktigare och aktuellt med underhåll av diken och åtgärder. Exempelvis har frågan lyfts ännu mera i mina hemtrakter i Heby efter det kom mycket nederbörd i september i fjol och det blev översvämningar. Nu har vi fått igång många cirklar om diken här och på andra platser. Så det är bra!”.