2023-05-01

Vi älskar Sävja - 10 år efter branden

Vi träffade på Anders Land, regissören till Sveriges Bästa Svensk 1 & 2, som nu färdigställt sitt senaste filmprojekt – så vi tog chansen att ställa honom några frågor om detta.

Anders, du har arbetat med ett nytt filmprojekt som inom kort har premiär. Vad är det för film och vad handlar den om?

Det är en dokumentär som heter ”Vi älskar Sävja – 10 år efter branden” som utgår från biblioteksbranden som skedde för 10 år sen i Sävja, strax utanför Uppsala. Direkt efter den händelsen så gjorde vi en Youtube-serie där vi lät människor i området berätta vad som hade hänt och hur det påverkat dem. Men även vad som gjordes för att området skulle bli bättre. Det var en orolig tid med mycket bilbränder och skadegörelse.

Vi bestämde oss för att göra en uppföljning på denna serie – 10 år efter branden – där vi gjorde en djupdykning i Sävja för att ta reda vad som hänt under dessa år. Allt från ungdomar, pensionärer, föreningsaktiva till polisen och ungdomsjouren berättar om hur området förändrats. De lyfter även fram vad som behövs för att området ska fortsätta att utvecklas åt rätt håll.


Har området förändrats och i så fall hur?

Sävja var ett område med en problemfylld skola med låg andel elever som gick ut med godkända betyg. Nu levererar skolan på topp med en fin mix av elever som talar 50 olika språk. Kulturcentret är välbesökt med en stor bredd av aktiviteter. Många av aktiviteterna lyfts fram i filmen.


Vad är det som lett till denna förändring – finns det några faktorer som sticker ut som extra viktiga?

Flera i filmen lyfter fram meningsfull fritid, att gå ut med godkända betyg och trygga vuxna som viktigt för att inte hamna i kriminalitet. De menar också att det i sin tur leder till att ett område blir tryggare.


Är detta något som är unikt för just Sävja?

Nej, dokumentären kan ses som en miniatyr av Sverige för detta skulle kunna utspela sig på många platser i landet. Så problemen men också lösningarna kan nog kännas igen av många.


Så är Sävja helt problemfritt nu?

Helt problemfritt blir det aldrig någonstans. Det finns alltid någonting som just nu inte är bra och behöver lösas. Det vi har önskat göra med den här dokumentären är att lyfta blicken och se den stora bilden med de positiva förändringar som faktiskt har skett sedan biblioteksbranden 9 mars 2013.


När har filmen premiär?

Den har sin premiärvisning den 13 maj 2023 på Kulturcentret i Sävja. Därefter kommer den finnas tillgänglig på samma Youtube-kanal som de tidigare avsnitten finns på HÄRFilmen har producerats av Universal Media med stöd från Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län och Uppsala Kommun.