Tillgänglighetsinformation lokaler

Här nedan finner du tillgänglighetsinformation gällandes våra lokaler i Uppsala, Enköping och Östhammar.

Uppsala

Kungsängsgatan 12, Uppsala

Portkod eller uppringning via porttelefon krävs för entré


Trapphus och hissar

Dörröppnare finns till gatuport och höger hiss.

Gatuport från gågatan, bredd: 78 cm.

Antal trappsteg 29 steg, steghöjd: 18 cm.

Hissdörr, bredd: 87 cm.

Hisskorg, djup: 118 cm.

Hisskorg, bredd: 107 cm.


Foajén

Portkod eller uppringning via porttelefon krävs för entré.

Dörr från trapphuset: 85 cm enkeldörr, 120 cm dubbeldörr.

Handikapptoalett, dörr: 80 cm.

Branddörr till korridor: 84 cm enkeldörr, ingen tröskel, dörröppnare finns på båda sidor om dörren.


Drakensalen

Hörselslinga finns.

Dörr från foajén: 80 cm enkeldörr, 130 cm dubbeldörr.


Korridor 1

Branddörr: 84 cm enkeldörr, tröskelhöjd 2 cm, dörröppnare finns på båda sidor om dörren.


Korridor 2

Branddörr: 84 cm enkeldörr, tröskelhöjd 2 cm, dörröppnare finns på båda sidor om dörren.

Handikapptoalett, dörr 86 cm.


Studierum

Dörr från korridoren: 76 cm.

Ingen tröskel eller låg gummitröskel.


Ateljén

Dörr från korridoren: 85 cm.


Munkgatan 5, Uppsala

Yttertrappa

Bredd: 130 cm.

Antal trappsteg: 9 steg, steghöjd: 16 cm.


Entréhall

Ytterdörr, bredd: 83 cm, tröskelhöjd 5 cm.

Dörr till toalett, bredd: 80 cm.


Keramikrummet

Dörr från entréhallen, bredd: 78 cm, ingen tröskel.

Nödutgång, bredd: 84 cm.

Trappa till nödutgång, 2 steg, totalhöjd: 41 cm.


Porslinsrummet

Dörr från entréhallen, bredd: 78 cm, ingen tröskel.

Enköping

Kyrkogatan 18, Enköping

Entré och korridor

Ytterdörr, bredd: 101 cm, tröskelhöjd 1 cm.

Dörr till kontoren, bredd: 76 cm, ingen tröskel.

Dörr till samtalsrum, bredd 77 cm, tröskelhöjd 3 cm.


Rum 1

Dörr från korridoren, bredd: 81 cm, tröskelhöjd 2 cm.


Rum 2

Dörr från korridoren, bredd: 77 cm, tröskelhöjd 1 cm.


Toalett

Dörr, bredd: 91 cm, ingen tröskel.


Kök

Dörr från korridoren, bredd: 81 cm, tröskelhöjd 2 cm.

Dörr till matsalen, bredd: 77 cm, ingen tröskel.

Östhammar

Rådhusgatan 6, Östhammar

Entréhall

Ytterdörr, bredd: 87 cm, tröskelhöjd 6 cm.

Dörr till kontoret, bredd: 78 cm, ingen tröskel.


Stora salen

Dörr från entréhallen, bredd: 89 cm, ingen tröskel.

Dörr från korridoren, bredd: 78 cm, ingen tröskel.


Lilla salen

Dörr från entréhallen, bredd: 77 cm, ingen tröskel.


Toalett

Dörr, bredd: 77 cm, tröskelhöjd 5 cm.


Kök

Dörr, bredd: 77 cm, ingen tröskel.