Cirkelledarutbildningar

Som ledare har du en oerhört viktig roll hos oss. Du blir vårt ansikte utåt och leder cirkeln framåt. SV Värmland erbjuder cirkelledarutbildningar för dig som håller eller ska börja hålla i en studiecirkel. 

Introduktionsutbildning
Innan cirkeln startar ska du gå en introduktionsutbildning via webben.  Övrig introduktion och praktisk information får du på ditt lokala SV-kontor.
När du gått igenom webbutbildningen avslutar du med att skriva in dina kontaktuppgifter samt vilken SV avdelning du skall leda cirkeln i, så får din avdelning ett mail om att du har genomgått utbildningen.
Här hittar du webbutbildningen.

Cirkelledarutbildning Grund
Grundutbildningen är en kvalitetsstämpling av alla våra cirkelledare och är gemensam för alla studieförbund. Här får du kunskaper i gruppdynamik, pedagogik och konsten att leda en grupp. Du får dessutom möjlighet att lära känna andra studiecirkelledare inom SV. 

Utbildningen varvar hemstudier, teori, individuellt arbete och gruppuppgifter. Utbildningen är uppdelad i tre huvuddelar och omfattar totalt 9 studietimmar (9*45 minuter)

1. Om folkbildning och folkbildningens historia, vårt folkbildningsuppdrag, vad är SV och vilken värdegrund, vision och verksamhet har vi.

2. Cirkelns pedagogik, vad/hur är en bra studiecirkel? Hur kan vi arbeta med studiecirklar på nätet? Vi går igenom hur vi skapar en arbetsplan och studieplan.

3. Gruppdynamik och ledarrollen i en studiecirkel, hur ökar jag delaktigheten i gruppen och hanterar konflikter?

Efter utbildningen erhåller du ett intyg på att du har deltagit.

Fördjupning
Vi erbjuder även endagskurser med fördjupning inom olika teman, exempelvis ledarskap, konflikthantering och gruppens utveckling samt inom olika ämnesområden.

Jämställd folkbildning
Jämställd folkbildning är en utbildning i jämställdhet och normkritik för dig som är cirkelledare inom Studieförbundet Vuxenskolan. Läs mer här.

Första hjälpen
Som cirkelledare befinner du dig närmast verksamheten, du träffar många människor och ibland uppstår händelser där någon blir sjuk eller skadad. Vi vill ge dig förutsättningar för att handla mer lugnt och självsäkert om något händer dina cirkeldeltagare. Ta kontakt med ditt lokala SV-kontor för mer information.

Aktuella utbildningar

Här listar vi alla våra aktuella utbildningar för dig som är cirkelledare.

 

 

Läs mer