Hur startar vi en studiecirkel?

Det är enkelt att komma igång.
Ni behöver vara minst tre personer som träffas minst tre gånger med en sammanlagd tid på nio studietimmar för att genomföra en studiecirkel. En studietimme är 45 minuter. Ni behöver utse en cirkelledare och tillsammans skriva en kort arbetsplan.

Vad ska cirkeln handla om?
Det är ert eget intresse som styr innehållet i träffarna. Har ni en passion för till exempel biodling eller matlagning och gärna vill lära er mer om det tillsammans - då är det enkelt att starta en studiecirkel i ämnet.

Får vem som helst vara med?
Alla som delar vår värdegrund är välkommen att vara med i vår verksamhet.

Kostar det något?
En del studiecirklar har deltagaravgift och andra fungerar mer som kamratträffar utan kostnad.

Hur blir jag cirkelledare?
Genom SV Värmland får du cirkelledarutbildning. Du får pedagogiska arbetsmetoder och tips som passar den lilla gruppen. Cirkelarbetet bygger på ett samspel mellan alla som deltar - ditt eget intresse för ämnet, varje deltagares bakgrund, erfarenhet, nyfikenhet och frågor.

Vad kan vi få hjälp med?
SV kan hjälpa till med lokaler och ta fram studie- och arbetsmaterial. Vi erbjuder också ledarutbildningar och har ett brett kontaktnät med duktiga ledare och föreläsare. Berätta för oss om era funderingar och önskemål, vi hjälper er att komma igång.

Olycksfallsförsäkring ingår
Alla deltagare (med namn och personnummer) är försäkrade mot olycksfall vid resa till och från samt under vår verksamhet.