Projekt är en viktig del av studieförbunden

Projekt är en viktig del i vår verksamhet. SV Värmland driver projekt för att hitta nya arbetsformer, nya samarbeten och nå fler personer med folkbildningsaktiviteter. Med projekt är vi med och bidrar till vår egen och samhällets utveckling. Här är ett axplock av våra projekt under de senaste åren:

Kreativa träffen vänder sig till äldre med demenssjukdom. Varje människa har en historia att berätta och varje människa ska ges möjlighet att berätta denna. Detta är utgångspunkten för ett projekt med demensjukas egna röster i centrum.
Läs mer om projektet här

After school är ett samarbete mellan Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan Värmland som ger både nyanlända och svenska ungdomar mellan 16 - 20 år möjlighet att träffas efter skolan. De erbjuds middag i kombination med föreläsningar och diskussioner kring ämnen som dessutom ger mycket samhälls- information.
Läs mer om projektet här

Hållplats bygdegård vänder sig till bygdegårdar och föreningar på landsbygd. Målet är att skapa mötesplatser på landsbygden där människor får tillfälle att växa, känna delaktighet och möjlighet att komma närmare sina drömmar. Verksamhet bedrivs i Arvika, Eda, Sunne och Säffle kommuner. Projektet genomförs med stöd av Leader Växtlust och Europeiska socialfonden.
Läs mer om projektet här

På väg var ett arbetsmarknadsprojekt vars övergripande syfte var att tillämpa och utveckla metoder för att nå personer som står extra långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen har varit utlandsfödda kvinnor som har liten arbetslivserfarenhet och/eller låg utbildningsnivå. Genom kursverksamhet för målgruppen har vi provat och utformat nya arbetssätt.

Läsglädje för äldre är ett projekt som handlar om att pensionärer på frivillig basis läser för andra äldre med olika funktionsnedsättningar.

Culture for peace and coexistence, i Colombia, har som mål att minska fattigdom och öka livskvalité för 150 familjer som är medlemmar i lokala föreningar. Genom utbildning stärks föreningarna så att de kan fungera som kooperativ. Verksamheten fokuserar på ökad kunskap om hållbara och gemensamma lösningar för tillhörande handel.

Här finns mer information om SV Värmlands projekt