Studiecirkel - vad sjutton är det??

Brukar du och dina vänner träffas och göra något tillsammans?
Tycker ni det är roligt att lära varandra nya saker?
Det är så en studiecirkel fungerar!

Det finns många fördelar med att få ny kunskap via en studiecirkel. De främsta anledningarna att vilja lära sig mer genom studiecirkeln är att:

•  det är roligt att dela med sig av något man kan och lära sig tillsammans med andra.
•  du lär dig bäst i en mindre grupp.
•  gruppen ska fungera på ett demokratiskt sätt, det vill säga alla ska känna sig delaktiga och lyssnade på.
•  du är med utifrån eget intresse.
•  hela gruppen kan bidra med sin kunskap, sina erfarenheter och att vara nyfiken. Då fungerar studiecirkeln som bäst.
•  i den mindre gruppen är det lättare att känna sig trygg och både idéer och skaparkraft får ta plats.
•  du upplever mycket gemenskap, glädje, personlig utveckling och får nya kunskaper och insikter.
•  människor med liknande intressen men med olika bakgrund och erfarenhet möts och utvecklas tillsammans. Då skapas förståelse för olikheter och du får nya perspektiv.

Att arbeta och lära sig nya saker tillsammans med andra i en mindre grupp är grunden för en studiecirkel. Här finns idéer, skaparkraft och trygghet - studiecirkeln är en form för nya möten, gemenskap och glädje!