Vad är ett studieförbund?

Ett studieförbund är en organisation som erbjuder mötesplatser för skapande, bildning och kultur och där folkbildning är grunden för verksamheten.

Folkbildning är ett samlingsbegrepp både för studieförbund och folkhögskolor och syftar till att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt och jämlikt sätt, utanför den traditionella skolvärlden.

Fritt och frivilligt tillsammans med andra
Studieförbundet Vuxenskolan, även kallat SV, erbjuder en mängd olika verksamheter i form av studiecirklar, kurser, föreläsningar, kulturarrangemang med mera. När vi människor ges en möjlighet att bilda oss och öka vår kunskap, fritt och frivilligt tillsammans med andra, får det oss att utvecklas och växa som människor. När både människor och föreningar ges en möjlighet att utvecklas och växa skapas samtidigt möjligheter för demokrati i vårt samhälle.

I Sverige finns tio olika studieförbund
Studieförbunden erhåller, tillsammans med folkhögskolorna, statsbidrag från Folkbildningsrådet som i sin tur har i uppdrag av regeringen att fördela och granska statsbidragen till folkbildningen. Studieförbunden är ideella organisationer och kallas ibland för non profit organisations.

De tio studieförbunden är ABF, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, NBV, Medborgarskolan, Sensus, Bilda, Folkuniversitetet, Kulturen samt Ibn Rushd.

Staten ger oss både regler och frihet
Studieförbundens verksamheten måste noga följa de regler som folkbildningsrådet och staten sätter upp. Samtidigt finns en mycket stor frihet och det är nästan bara fantasin som sätter gränser för vilken typ av studiecirklar/kurser som kan erbjudas.
Citat nedan: Sveriges Regering