Lättläst version saknas

Vad är folkbildning?

Folkbildning är en demokratisk läroform där alla kommer till tals och lär utifrån sina egna förutsättningar. På egna villkor och genom din egen kraft ges du möjligheter att utvecklas, få insikter och att se dig själv i ett större sammanhang.

Folkbildningens pedagogik bygger på att lärandet ska vara fritt och frivilligt, det ska ske i grupp och efter varje människas egen förutsättning. I mötet med andra kan du dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

De flesta människor är nyfikna
Folkbildning utgår från idén att alla människor vill lära och få nya kunskaper. Ofta finns ett intresse som sätter igång lusten att lära mer. Att få utforska tillsammans med andra ger ringar på vattnet, många gånger vill man lära mer även inom andra ämnen.


När kunskap och erfarenhet möts
Träden har sina årsringar. Vi människor påminner om träd, vi får nya kunskaper och erfarenheter och blir ”mer” för varje år:
I skolan hämtar du information och fakta...
 ...som fortsätter att utvecklas till utbildning och kunskap vid högre utbildningar i arbetslivet.
3  När erfarenheter och livets visdom läggs till, kan vi kalla oss för bildade människor, vi är medborgare som fått bildning. Men det är inte slut här, det fortsätter lite till:
4  Vi möter nya personer, får höra berättelser, lägger till våra egna historier och det skapas något nytt i utbytet av allas erfarenheter: vi kallar det för folkbildning.