Ditt intresse kan bli en studiecirkel

Har du ett intresse som du skulle vilja utveckla eller vill du lära ut något du redan kan? Kanske är ni redan en grupp eller förening som vill göra något tillsammans? Starta en studiecirkel!

I en studiecirkel träffas ni regelbundet och lär er något tillsammans. Det kan till exempel vara att laga mat, lära er ett hantverk eller läsa en bok som ni sedan samtalar om. En studiecirkel kan bestå av enbart fysiska möten, möten på distans eller en kombination av båda.

En studiecirkel som du startar tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift kallas ibland också för kamratcirkel.

Vad kan SV Värmland erbjuda mig?

Som ett av Sveriges största studieförbund kan vi erbjuda dig gemenskap och kreativa möten i positiv miljö. Du får möjlighet att bygga på dina kunskaper och öka din livskvalitet. Våra studiecirklar får stöd på olika sätt, till exempel:

  • Ekonomiskt stöd för lokal- och materialkostnad
  • Cirkelledarutbildning
  • Ett brett kontaktnät med duktiga ledare och föreläsare
  • Olycksfallsförsäkring. Alla deltagare (med namn och personnummer) är försäkrade mot olycksfall vid resa till och från samt under cirkeln/arrangemanget

Cirkelledaren

Ledaren ansvarar för att både studiecirkeln och kontakten med SV Värmland fungerar bra. SVs cirkelledaröverenskommelse beskriver dina rättigheter och skyldigheter som cirkelledare och vilka skyldigheter SV Värmland har mot dig som cirkelledare.

För att dra igång en egen studiecirkel gäller bl.a. följande:

Ni är minst tre personer, inklusive cirkelledaren.
Ni träffas minst tre ggr och minst 9 studietimmar. 1 studietimme är 45 min.
Cirkelledaren erbjuds ledarutbildning och har kontakt med och stöd av SV Värmland.

Att komma igång

Börja med att kontakta ert lokala SV-kontor så hjälper vi er att komma igång. Ni får skriva en arbetsplan där ni i gruppen kommer överens om vad ni vill lära er i cirkeln och vilket material ni vill använda. Ni får fylla i en anmälningsblankett med de personer som ska ingå i cirkeln. Utse en cirkelledare. När SV har godkänt er cirkel är det bara att köra igång!

Kontakta ditt lokala SV-kontor redan idag! Du hittar våra kontaktuppgifter här.