Röjsågskörkort RA + RB

Arbeta tryggt och säkert i skogen! Utbildning hos SV Värmland i samarbete med Säker Skog.

I vår röjsågskurs kombinerar vi teori och praktik för att ge dig den bästa kompetensen för att arbeta med röjsåg vid enklare röjningsarbeten. I kursen ingår även en avslutande examination.

Bra att veta om kursen

Med vår röjsågskurs får du både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att arbeta säkert och effektivt med röjsåg vid enklare röjningsarbeten. Arbete med grästrimmer och röjning av sly (under två meter) samt ungskogs-/underväxtröjning (över två meter) ingår i kursen. När du har klarat ett teoretiskt och ett praktiskt prov får du Röjsågskörkort nivå RA+RB som intygar att du har kunskaper enligt Säker Skogs riktlinjer.

För mer information - ta kontakt med Charlotte Jarebro 010-490 11 00 eller charlotte.jarebro@sv.se