Media & kommunikation

Skriv berättande texter

Idag finns ett stort intresse för livsberättelser och annat skrivande.
Vill du skriva och berätta historier från verkligheten – ditt liv, din släkt, din bygd eller vill du skriva berättelser där du hämtar idéer från din fantasi kan detta vara kursen för dig. Vi skriver, läser och ger respons på texter. Vi tittar på de viktigaste skrivarverktygen. Du får hjälp med skrivprocessen och tips om hur just din historia kan berättas.
Träffarna sker varannan vecka så att deltagarna har tid att skriva.

Ledare: Anders Borgström
Preliminärt startdatum 28/9
Tid: 18.00-20.15