Lättläst version saknas

Ta motorsågskörkort hos SV

Från den 1 januari 2015 ställdes hårdare krav på den som använder motorsåg. De nya reglerna innebär bland annat att alla som kör med motorsåg på någon annans mark eller ihop med en annan person på egen mark måste ha tagit motorsågskörkort. För ensamarbete på egen mark krävs i dagsläget inget körkort, men allt fler väljer att sätta säkerheten först och utbildar sig ändå. Varje år skadas tusentals personer i motorsågsrelaterade olyckor och ett tiotal omkommer. 

Ta motorsågskörkort du också
Våra kurser är populära och består av både teori och praktik och avslutas med teoretiskt och praktiskt prov. 

Klicka här för att se aktuella motorsågskurser i SV Värmland