2024-02-27

2024 - ett förändringens år för studieförbunden

Det sker stora förändringar inom folkbildningen och för studieförbunden under 2024 och de närmaste åren. Med den här informationen vill vi berätta om dagsläget för våra verksamheter inom SV Värmland.

Nya regler för folkbildningen och minskade statsbidrag innebär att vi inte kommer kunna rapportera och fortsätta med exakt samma verksamhet som tidigare. Neddragningarna i statsbidragen har påverkat oss, precis som alla andra studieförbund och vi har behövt förändra och minska vår organisation så att vi uppfyller vårt uppdrag som folkbildare i hela Värmland. 


Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med många samarbetspartners. Vår vision är att folkbildning ska komma många människor och samhälle till del och vi har mycket att erbjuda Värmlands invånare. SV Värmland är en organisation som står stadigt i länet och fortsätter att utvecklas. Vi går en spännande framtid till mötes.


SV Värmland påbörjar nu planeringen inför höstens verksamhet med en förändrad organisation vilket innebär att vi måste anpassa innehållet i verksamheten tillsammans med er. Här måste vi tänka nytt och framåt.


Ta gärna kontakt med oss med era frågor och funderingar både när det gäller information eller för att gå igenom en gemensam planering tillsammans med din VU inför hösten. Växel: 010-490 11 00 eller mail: varmland@sv.se.