2024-02-23

2024 - ett förändringens år för studieförbunden

Information om förändringar för SV Värmland under år 2024.

Ni känner nog alla till att den nuvarande regering har beslutat att kraftigt sänka statsbidragen till studieförbunden och folkbildningen från och med 2024 fram till 2026.


Det är ett demokratiskt beslut som är framröstat i vårt land och konsekvensen innebär en minskning av det ekonomiska stödet från staten till samtliga studieförbund.

Beslutet ligger alltså på regeringsnivå och det här kommer påverka hur SV Värmlands verksamhet ser ut de tre närmaste åren.


Folkbildningen granskas

Folkbildningsrådet har, på uppdrag från regeringen, gjort en översyn av systemet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet.


Det innebär bland annat skärpta villkor, utökat pedagogiskt ansvar, utökad kvalitetskontroll, uppföljning av uppfyllda mål, flera kvalitetskontroller, högre krav.


Tidigare har folkbildningen fått bidrag året efter gällande verksamhetsår för bland annat antal timmar och antal deltagare som deltagit i verksamheten.


Med de nya statsbidragen innebär det att studieförbunden i förväg ansöker om bidrag för tre år framåt och antal timmar värderas inte längre lika högt. I ansökan ska studieförbunden göra åtaganden för vilken verksamhet de ska genomföra de kommande tre åren.


Nu när det nya året 2024 inletts, måste SV Värmland anpassa oss efter nya regler, profilområden och ekonomiska förutsättningar som nedskärningarna innebär.


Konsekvensen blir att vi måste minska verksamhet och tyvärr tacka nej och avsluta en del samarbeten. Det är med sorg i hjärtat vi tvingas att göra detta men vi har inget annat val under de rådande omständigheterna.


Det kan också innebära att vi måste pausa viss verksamhet tillfälligt, för att få en möjlighet att anpassa oss och hinna utvärdera verksamheten efter de nya reglerna.


För oss i Värmland medför det stora förändring på vår organisation. Kontoren i Molkom, Säffle och Årjäng kommer inte längre att ha anställd personal. Den verksamhet som kan fortsätta kommer att överlämnas till andra medarbetare och skötas från andra kontor.


Studieförbundet Vuxenskolan är en organisation som fortsätter att utvecklas med visionen att folkbildning ska komma många människor och samhälle till del.

Framöver blir det dock på ett nytt sätt.


Kontakta oss för information; 010-490 11 00 eller varmland@sv.se