Studiecirklar - Kreativa Träffen

Kreativa Träffen fokuserar på att se det friska i människan och våra aktiviteter är anpassade för att vara tillgängliga för alla. Stunderna tillsammans ger kognitiv träning såväl som välbefinnande och ökad livskvalitet. Genom kreativa verktyg och samtal uppmuntras deltagarna att berätta om sina upplevelser i stunden och dela med sig av historier, barndomsminnen, skrönor och fria fantasier. Detta sker genom muntligt berättande – men också genom uttryck i bilder, kroppsspråk, toner och andra kommunikationsformer bortom orden.


Studiecirklarna sker i mindre grupper för att skapa en trygg atmosfär och komma åt en känsla av gemenskap. Här ges riktat fokus och utrymme till varje individ. Med hjälp av de olika kulturella uttrycken handlar Kreativa Träffens metod om att stimulera målgruppen till deltagande och interaktion. Aktiviteterna är utvecklade av erfarna kulturpedagoger och grupperna leds av cirkelledare som är utbildade i metoden.


För särskilda boenden

I samråd med verksamhetschef och aktivitetsansvarig arrangerar vi studiecirklar för grupper på särskilda boenden.

Är din verksamhet intresserad av att medverka?

Kontakta oss gärna, så hjälper vi till att arrangera!


För hemmaboende och anhörig

Studiecirklar arrangeras också för demensdrabbade som bor hemma, där de deltar i aktiviteten tillsammans med en närstående bland andra par i liknande situation.

Är du och din närstående intresserade av att delta?

Gör en intresseanmälan hos oss!


Cirkelledarutbildning 

Är du också nyfiken på att arbeta kreativt med demensdrabbade? Vår cirkelledarutbildning inom Kreativa Träffen är under uppbyggnad! Våren 2023 kommer vi att hålla i två nationella utbildningar digitalt. Genom den vill vi ge intresserade personer runtom i hela Sverige möjligheten att använda Kreativa Träffen-metoden. 


Kanske är du vårdpersonal och vill använda aktiviteten i din verksamhet? Eller så är du anhörig till någon med demenssjukdom och vill ha kreativa verktyg i vardagen? Eller kanske är du helt enkelt intresserad och vill testa att starta en ny studiecirkel på din ort? 

Håll utkik efter uppdateringar och kontakta oss gärna för mer information och intresseanmälan! 

Andra aktiviteter inom Kreativa Träffen

Inom projektet arrangeras också ett flertal olika aktiviteter: 


  • Anhörigträffar och workshops/prova-på för anhöriga 
  • Föreläsningar  
  • Spridningsaktiviteter i form av presentationer och föredrag där vi presenterar verksamheten. 


Kreativa Träffen är ett treårigt projekt som genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden. Tillsammans med våra samarbetspartners Vardaga Åsbacka, Sannerudshemmet, Resurscentrum, SPF och Demensföreningen har vi utvecklat verksamheten sedan 2020. Under tiden som pandemin har härjat har vi anpassat verksamheten med smittskyddsåtgärder och digitala lösningar. 


Projektet pågår fram till hösten 2023. Då kommer en handledning i Kreativa Träffen ha tagits fram och tillgängliggöras nationellt. Vårt mål är att möjliggöra för metoden att leva kvar även efter projektets slut.  


Vill du veta mer? Kontakta projektledare:

Matilda Nordenström, matilda.nordenstrom@sv.se / 054-402 01 39

Cathrine Kolping cathrine.kolping@sv.se / 054-402 01 33


Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 821 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.