Tillbaka

Kreativa Träffen

Varje människa har en historia att berätta och varje människa ska ges möjlighet att berätta den. Detta är utgångspunkten i projektet där målgruppen är demensdrabbade som med hjälp av kreativa verktyg får göra sina röster hörda – där deras egna berättelser och upplevelsen “här och nu” ligger i centrum.

Kreativa Träffen är ett metodutvecklingsprojekt. Genom aktiviteter med skapande och samtal formar deltagarna innehållet tillsammans med våra kulturpedagoger. Verksamheten bedrivs på i Karlstad tätort, Kil och Molkom där vi anordnar studiecirklar i rörelse, bild och musik. Under tiden som pandemin har härjat har vi anpassat verksamheten med smittskyddsåtgärder och digitala lösningar.


Aktuell verksamhet från Kreativa Träffen

 • Vi utbildar just nu nya cirkelledare till Kreativa Träffen. Är du också nyfiken på att arbeta kreativt med demensdrabbade. Kontakta oss för mer information om kommande uppdrag!
 • Under hösten arrangerar vi workshops/prova-på för dig som anhörig.

 

Studiecirklar
Med hjälp av olika kulturella uttryck utvecklar vi metoder för att stimulera målgruppen att berätta sina historier, barndomsminnen, skrönor och fria fantasier. Projektet fokuserar på att se det friska i människan och vi vill göra våra aktiviteter lättillgängliga för varje individ. Stunderna tillsammans ger kognitiv träning såväl som välbefinnande och ökad livskvalitet. Här får deltagarna utrymme för muntligt berättande – men också genom bilder, kroppsspråk, toner och andra uttrycksformer bortom orden.


På särskilda boenden träffas vi i mindre grupper och kommer vi åt en känsla av gemenskap och våra pedagoger ger riktat fokus och utrymme till varje deltagare. Vi arrangerar också cirklar där anhöriga och demensdrabbade deltar i aktiviteten tillsammans – något som skänker skratt, glädje, och visshet om att relationen finns kvar trots sjukdomen.

Folder 2 KT.jpg


Andra aktiviteter
 
Inom projektet arrangeras också ett flertal olika aktiviteter i form av anhörigträffar, föreläsningar och andra spridningsaktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners: Vardaga Åsbacka, Sannerudshemmet, Resurscentrum, SPF och Demensföreningen. Projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden och pågår till hösten 2023.

 

För mer information, kontakta projektledare Linn Eriksson, linn.eriksson@sv.se / 010-490 10 37

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 821 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

 

 

Varje människa har en historia att berätta

 • Varje människa har en historia att berätta

  Varje människa har en historia att berätta, varje människa ska ges möjlighet att berätta den. Detta är utgångspunkten i projektet där målgruppen är demensdrabbade som med hjälp av kreativa verktyg får göra sina röster hörda – där deras egna berättelser och upplevelsen “här och nu” ligger i centrum.

Kreativa Träffen föreläsning

 • Kreativa Träffen

  Genom projekt Kreativa Träffen erbjuder SV Värmland kurser i bild, dans och musik för demensdrabbade och deras anhöriga. Helt kostnadsfritt. Danspedagog Cathrine Kolping berättar kortfattat om Kreativa Träffen i den här videon.

Kreativa Träffen föreläsning

 • Inspirations-föreläsning med Kreativa Träffen

  Linn Eriksson, projektledare, Cathrine Kolping, danspedagog, Helene Karlsson, bildpedagog och Pär Kunze, musikpedagog ger en presentation av projekt Kreativa Träffen och berättar hur de arbetar.