Tillbaka

Kreativa Träffen

Varje människa har en historia att berätta och varje människa ska ges möjligheten att berätta den. Det är utgångspunkten i Kreativa Träffens cirklar som riktar sig till personer som drabbats av en demensdiagnos.  Med hjälp av kreativa verktyg får deltagarna göra sina röster hörda och deras berättelser får vara i centrum.


Studiecirklar

Kreativa Träffen fokuserar på att se det friska i människan och studiecirklarna är anpassade för att vara tillgängliga för alla. Genom kreativa verktyg och samtal uppmuntras deltagarna att berätta och dela med sig av historier, barndomsminnen och fria fantasier. Detta genomförs genom muntligt berättande – men också genom uttryck i bilder, kroppsspråk, toner och andra former av kommunikation bortom orden.

Studiecirklarna är i mindre grupper för att skapa en trygg atmosfär och en gemenskap. Här ges riktat fokus och utrymme till varje individ. Med hjälp av olika kreativa uttryck handlar Kreativa Träffens metod om att stimulera målgruppen till att delta och interagera, på så sätt påverkar deltagarna innehållet. För att leda cirklar i Kreativa Träffen behöver du först gå en digital cirkelledarutbildning, kontakta ditt närmaste SV-kontor för mer information.

 

Kreativa Träffens cirkelledarutbildning 
Är du vårdpersonal och vill använda aktiviteten i din verksamhet?
Eller är du anhörig till någon med demenssjukdom och vill ha kreativa verktyg i vardagen?
Eller är du helt enkelt intresserad av att starta en studiecirkel i Kreativa Träffen på din ort?

Kreativa Träffens cirkelledarutbildning ger dig som cirkelledare en frihet att välja ett innehåll som passar dig, med Kreativa Träffens metod att utgå ifrån. Kanske spelar du instrument, dansar eller målar eller intresserar dig för något annat kreativt uttryck som du kan använda dig av i just din cirkel.

 

Kreativa Träffens cirkelledarutbildning består av tre delar, du kan välja delar av utbildningen där du behöver fylla på med kunskap:

 • Att möta personer med demenssjukdom
 • Att leda Kreativa Träffens cirklar
 • Att starta en cirkel tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan

Som cirkelledare inom Kreativa Träffen kan vi lova dig många skratt och en härlig gemenskap. Du bidrar med att ge deltagarna i cirkeln ett ökat välbefinnande och en plats att göra sin röst hörd.

Vill du veta mer - du kan alltid kontakta oss för mer information och intresseanmälan!
Kontakta SV Värmland via mail: varmland@sv.se, växel: 010-490 11 00
eller ditt lokala SV-kontor.

 

Bakgrund 
Kreativa Träffen är resultatet av ett projekt som genomfördes 2020-2023 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Kulturpedagoger utvecklade metoden i samverkan med deltagare på olika vårdverksamheter i Värmland.

Här finns länkar till de två slutkonferenserna - en digital och en fysisk - som genomfördes vid avslutningen av projektet:

Inspelning av den digitala slutkonferensen 16/8 2023

Frågor och svar från den digitala slutkonferensen

Bilder från slutkonferensen på Seniorernas Hus i Karlstad den 24 augusti 2023.

 

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 821 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970. 

Allmanna_Arvsfonden120 ny.jpg

 

Digital slutkonferens 20230816

 • Inspelning av den digitala slutkonferensen

  Vid slutkonferensen berättar vi om de metoder som projekt Kreativa Träffen har använt och vi visar delar av den digitala cirkelledarutbildning som är framarbetad.

Varje människa har en historia att berätta

 • Varje människa har en historia att berätta

  Varje människa har en historia att berätta, varje människa ska ges möjlighet att berätta den. Detta är utgångspunkten i projektet där målgruppen är demensdrabbade som med hjälp av kreativa verktyg får göra sina röster hörda – där deras egna berättelser och upplevelsen “här och nu” ligger i centrum.

Kreativa Träffen föreläsning

 • Inspirations-föreläsning med Kreativa Träffen

  Linn Eriksson, projektledare, Cathrine Kolping, danspedagog, Helene Karlsson, bildpedagog och Pär Kunze, musikpedagog ger en presentation av projekt Kreativa Träffen och berättar hur de arbetar.