Tillbaka

Kreativa Träffen

Varje människa har en historia att berätta och varje människa ska ges möjlighet att berätta den. Detta är utgångspunkten i projektet där målgruppen är demensdrabbade som med hjälp av kreativa verktyg får göra sina röster hörda – där deras egna berättelser och upplevelsen “här och nu” ligger i centrum.

Kreativa Träffen vänder sig till äldre som nyligen har diagnostiserats med en demenssjukdom såväl som till dem som levt med sin diagnos en längre tid. Verksamheten bedrivs i Karlstad tätort, Kil och Molkom, där vi samverkar med särskilda boenden, Resurscentrum, SPF och Demensföreningen.

Vi anordnar studiecirklar med rörelse, bild och musik. Genom aktivitet, samtal och berättande är det deltagarna som formar innehållet tillsammans med våra kulturpedagoger och samarbetspartners. Under tiden som pandemin har härjat har vi anpassat verksamheten med smittskyddsåtgärder och digitala lösningar.


Aktuell verksamhet från Kreativa Träffen

Nästa föreläsning sker den 16 juni 2022.
Mer information kommer snart.

 

Studiecirklar
Med hjälp av olika kulturella uttryck utvecklar vi metoder för att stimulera målgruppen att berätta sina historier, barndomsminnen, skrönor och fria fantasier. Projektet fokuserar på att se det friska i människan och vi vill göra våra aktiviteter lättillgängliga för varje individ. Stunderna tillsammans ger kognitiv träning såväl som välbefinnande och ökad livskvalitet. Här får deltagarna utrymme för muntligt berättande – men också genom bilder, kroppsspråk, toner och andra uttrycksformer bortom orden.

På särskilda boenden träffas vi i mindre grupper tillsammans med involverad personal. Här kommer vi åt en känsla av gemenskap och kan samtidigt ge riktat fokus och utrymme till varje deltagare.

Inom projektet träffar vi också anhöriga och demensdrabbade som tillsammans deltar i aktiviteten – något som hör till ovanligheten. Att få skapa och berätta tillsammans har vi sett skänka skratt, glädje, och visshet om att relationen finns kvar trots sjukdomen.

Folder 2 KT.jpg

Läs foldern här och få mer information om vårens första cirkelomgång på Resurscentrum i Karlstad. 


Andra aktiviteter
 
Inom projektet arrangeras också ett flertal olika aktiviteter i form av anhörigträffar, workshops för anhöriga, föreläsningar och andra spridningsaktiviteter i som arrangeras tillsammans med våra samarbetspartners.  

Digital inspirationsföreläsning för cirkelledare runtom i landet
• Föreläsningsserie i tre delar på Värmlands Museum som även sänds digitalt
• Under året kommer vi att efterlysa cirkelledare som vill arbeta kreativt med demensdrabbade

Håll utkik för vidare uppdateringar och information om kommande aktiviteter! 

Projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden och pågår till hösten 2023.
För mer information, kontakta projektledare Linn Eriksson, linn.eriksson@sv.se / 010-490 10 37

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 821 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970.

 

 

Varje människa har en historia att berätta

  • Varje människa har en historia att berätta

    Varje människa har en historia att berätta, varje människa ska ges möjlighet att berätta den. Detta är utgångspunkten i projektet där målgruppen är demensdrabbade som med hjälp av kreativa verktyg får göra sina röster hörda – där deras egna berättelser och upplevelsen “här och nu” ligger i centrum.

Kreativa Träffen föreläsning

  • Kreativa Träffen

    Genom projekt Kreativa Träffen erbjuder SV Värmland kurser i bild, dans och musik för demensdrabbade och deras anhöriga. Helt kostnadsfritt. Danspedagog Cathrine Kolping berättar kortfattat om Kreativa Träffen i den här videon.

Kreativa Träffen föreläsning

  • Inspirations-föreläsning med Kreativa Träffen

    Linn Eriksson, projektledare, Cathrine Kolping, danspedagog, Helene Karlsson, bildpedagog och Pär Kunze, musikpedagog ger en presentation av projekt Kreativa Träffen och berättar hur de arbetar.