Tillbaka

Kreativa Träffen

Varje människa har en historia att berätta och varje människa ska ges möjlighet att berätta den. Detta är utgångspunkten i projektet där målgruppen är demensdrabbade som med hjälp av kreativa verktyg får göra sina röster hörda – där deras egna berättelser och upplevelsen “här och nu” ligger i centrum.  

Kreativa Träffen är ett metodutvecklingsprojekt. Det innebär att vi, genom våra aktiviteter med skapande och samtal, formar innehållet tillsammans med deltagarna. Verksamheten bedrivs i dagsläget i Karlstad tätort, Kil och Molkom där vi arrangerar studiecirklar i bild, musik och rörelse vid särskilda boenden och dagverksamhet i kommunerna.  

 

Studiecirklar
Kreativa Träffen fokuserar på att se det friska i människan och våra aktiviteter är anpassade för att vara tillgängliga för alla. Stunderna tillsammans ger kognitiv träning såväl som välbefinnande och ökad livskvalitet. Genom kreativa verktyg och samtal uppmuntras deltagarna att berätta om sina upplevelser i stunden och dela med sig av historier, barndomsminnen, skrönor och fria fantasier. Detta sker genom muntligt berättande – men också genom uttryck i bilder, kroppsspråk, toner och andra kommunikationsformer bortom orden.

Studiecirklarna sker i mindre grupper för att skapa en trygg atmosfär och komma åt en känsla av gemenskap. Här ges riktat fokus och utrymme till varje individ. Med hjälp av de olika kulturella uttrycken handlar Kreativa Träffens metod om att stimulera målgruppen till deltagande och interaktion. Aktiviteterna är utvecklade av erfarna kulturpedagoger och grupperna leds av cirkelledare som är utbildade i metoden. 


För s
ärskilda boenden
 
I samråd med verksamhetschef och aktivitetsansvarig arrangerar vi studiecirklar för grupper på särskilda boenden.

Är din verksamhet intresserad av att medverka?
Kontakta oss gärna, så hjälper vi till att arrangera! 

Folder personal.jpg

Klicka här för att läsa och lära mer om upplägget

 

För hemmaboende och anhörig 
Studiecirklar arrangeras också för dig som drabbats av demens och fortfarande bor hemma. Du och en anhörig går då på Kreativa träffens studiecirkel tillsammans. I cirkeln finns andra par i liknande situation.

Är ni intresserade av att delta?
Gör en intresseanmälan hos oss!

Folder anhörig.jpg

Klicka här och läs mer om upplägget

 

Cirkelledarutbildning 
Är du också nyfiken på att arbeta kreativt med demensdrabbade?  

Vår cirkelledarutbildning inom Kreativa Träffen är under uppbyggnad! Våren 2023 kommer vi att hålla i två nationella utbildningar digitalt. Genom den vill vi ge intresserade personer runtom i hela Sverige möjligheten att använda Kreativa Träffen-metoden. 

Kanske är du vårdpersonal och vill använda aktiviteten i din verksamhet? Eller så är du anhörig till någon med demenssjukdom och vill ha kreativa verktyg i vardagen? Eller kanske är du helt enkelt intresserad och vill testa att starta en ny studiecirkel på din ort? 

Håll utkik efter uppdateringar och kontakta oss gärna för mer information och intresseanmälan! 

 

Andra aktiviteter  
Inom projektet arrangeras också ett flertal olika aktiviteter: 

  • Anhörigträffar och workshops/prova-på för anhöriga 
  • Föreläsningar  
  • Spridningsaktiviteter i form av presentationer och föredrag där vi presenterar verksamheten. 

Kreativa Träffen är ett treårigt projekt som genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden. Tillsammans med våra samarbetspartners Vardaga Åsbacka, Sannerudshemmet, Resurscentrum, SPF och Demensföreningen har vi utvecklat verksamheten sedan 2020. Under tiden som pandemin har härjat har vi anpassat verksamheten med smittskyddsåtgärder och digitala lösningar. 

Projektet pågår fram till hösten 2023. Då kommer en handledning i Kreativa Träffen ha tagits fram och tillgängliggöras nationellt. Vårt mål är att möjliggöra för metoden att leva kvar även efter projektets slut.  

 

Vill du veta mer? Kontakta projektledare:
Matilda Nordenström, matilda.nordenstrom@sv.se / 054-402 01 39
Cathrine Kolping cathrine.kolping@sv.se / 054-402 01 33  
(från och med mars 2023)

Arv som utvecklar Sverige - Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. Friends har fått det. Färdtjänst och Cirkus Cirkör. År 2019 fördelades 821 miljoner kronor. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970. 

 

 

Varje människa har en historia att berätta

  • Varje människa har en historia att berätta

    Varje människa har en historia att berätta, varje människa ska ges möjlighet att berätta den. Detta är utgångspunkten i projektet där målgruppen är demensdrabbade som med hjälp av kreativa verktyg får göra sina röster hörda – där deras egna berättelser och upplevelsen “här och nu” ligger i centrum.

Kreativa Träffen föreläsning

  • Inspirations-föreläsning med Kreativa Träffen

    Linn Eriksson, projektledare, Cathrine Kolping, danspedagog, Helene Karlsson, bildpedagog och Pär Kunze, musikpedagog ger en presentation av projekt Kreativa Träffen och berättar hur de arbetar.