Föreningen Skildra

Våra tre ledord är att Bevara, Återberätta och Modernisera muntlig & skriftlig berättartradition på lokal nivå.

Utvecklingsplanen har innehållit utbildning av föreningens styrelse och medlemmar med syfte att bygga en grund för föreningens verksamhet och för att kunna fortsätta att växa och fungera som en stabil demokratiskt uppbyggd förening.


Vår föreningsidé bygger på och består av egengjorda illustrationer, musik, film, text, insamlade muntliga liksom skriftliga källor samt workshops och pedagogikövningar inom berättartraditionen.

Vår förhoppning var att vår metod och framtagandet av dessa berättelser i framtiden ska kunna spridas och senare leda till att flera kulturprojekt skapas.


Redan nu, vid projektets avslutning, kan vi notera att resultaten i form av förfrågningar om externa uppdrag där den framtagna metoden och tillhörande berättelser efterfrågas börjar komma in.