Ta röjsågskörkort hos SV

Arbeta tryggt och säkert i skogen! Utbildning hos SV Värmland i samarbete med Säker Skog.

I vår röjsågskurs kombinerar vi teori och praktik för att ge dig den bästa kompetensen för att arbeta med röjsåg vid enklare röjningsarbeten. Arbete med grästrimmer och röjning av sly (under två meter) samt ungskogs-/underväxtröjning (över två meter) ingår i kursen

I kursen ingår även en avslutande examination. När du har klarat ett teoretiskt och ett praktiskt prov får du Röjsågskörkort nivå RA+RB som intygar att du har kunskaper enligt Säker Skogs riktlinjer.

Klicka här för att se aktuella röjsågskurser i SV Värmland