Röjträffar

Säker Skog vill öka den teoretiska och praktiska kunskapen hos skogsägare och därigenom öka mångfalden i skogen.

I samverkan med Mellanskog, Skogsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan, och lokala redskapshandlare bjuds skogsägare in till en serie av träffar för att informera kring hur man kan nå olika mål med skogen.

Det blir först en uppstartsträff, sedan följer träffar kring teori och utrustning och så en stor skogsdag. Efter det kommer deltagarna att få hjälp att planera egna röjningar mot olika önskade mål. Efter ett lämpligt uppehåll sker en återträff där olika typer av röjningar besöks och beskrivs före/efter.

Träffarna, som är gratis för deltagarna, finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Deltagarna kommer bl.a. att få lära sig hur skogen kan bidra till bättre miljö, hur olika typer av råvara och skogsmiljöer kan odlas fram och hur naturens och olika trädslags egen förmåga kan nyttjas på smarta sätt. Det blir också en del kring utrustning, ergonomi och säker arbetsteknik. Det kommer att lottas ut utrustning och utses en ”röjmästare”.

Intresserade kommer efter de bidragsfinansierade träffarna ha möjlighet att fördjupa de praktiska kunskaperna genom att gå en studiecirkel/kurs och ta röjsågskörkort.

Klicka här för att hitta aktuella träffar