Djur, natur & miljö

Fortsättningscirkel i biodling
Kursen vänder sig till dig som har gått nybörjarkurs i biodling och vill fördjupa dina kunskaper för att komma igång med biodlingen eller utvecklas som biodlare. Kursen kommer i huvudsak att bestå av praktik i bigården samt diskussioner utifrån de praktiska momenten.

Cirkeln arrangeras i samarbete med Dingleortens Biodlarförening

Bra att veta
Kursen kommer till stor del att äga rum utomhus, i bigården, så kläder efter väder och verksamhet.
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare, med max 8 deltagare
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900 eller mail vast@sv.se