Hållbar utveckling

Bli din egen elproducent! Är du miljömedveten och funderar på att producera egen förnyelsebar solenergi, samtidigt som du känner dig osäker eftersom du inte kan något om ämnet? Välkommen till en studiecirkel som ger dig svar på alla frågor kring småskaliga solcellsanläggningar. Energirådgivare från Stenungsunds kommun medverkar vid ett av kurstillfällena.

Kursinnehåll
Du får konkreta kunskaper kring teknikval, installationsmöjligheter, ekonomi och bidrag samt drift. Kursens målsättning är att ge dig förståelse för hur du steg för steg går tillväga för att själv producera solel.
Några av de saker vi kommer att ta upp under kursens gång och ta reda på allt om är:

-Varför? Omställningen till förnybar elproduktion. Bra med egen el.
-Tekniken. Olika typer av solceller, verkningsgrad, utbyte, placering, taklutning och skuggning.
-Byggnadsintegrerade solceller, en teknik på frammarsch.
-Dimensionering, hur stor anläggning ska jag ha, anpassa till förbrukningen.
-Sälja el, lagra el?
-Ekonomi, återbetalningstid.
-Offerter, bra att veta när man tar in offert.
-Stöd till solceller, investeringsstöd, ROT.

Bra att veta
Vi träffas tre tillfällen i kurslokal samt gör ett studiebesök vid kursledarens egen solcellsanläggning.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 6 anmälda deltagare
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900