Data & IT

Foto- och bildbehandling. Lär dig bildbehandlingsprogrammet Affinity photo.

Kursinnehåll
Du kommer få lära dig att bearbeta/manipulera bilder. Som deltagare kan du vara med och påverka vilka av nedanstående färdigheter ni fokuserar mest på.
• Öka bildens detaljrikedom och skärpa.
• Beskära en bild till önskad format.
• Redigera bort vissa oönskade delar från bilden.
• Ändra färgintensiteten eller färgeffekter.
• Ändra en färgbild till en fungerande bra svartvit bild.
• Frilägga bilder så att förgrundselementet frigörs från grundbilden för att därmed kunna använda en annan valfri bild som bakgrund.
• Använda en del i bilden och upprepa den i samma bild på olika sätt.
• Att jobba med lager och lägga in allt fler bildelement i den ursprungliga bilden för att till exempel skapa ett helt nytt landskap.

För lärandets skull kommer vi alla att arbeta i varsin kopia av bilder som vi laddar ned gratis från nätet. Om ni har något separat önskemål ni vill kunna lära er om foto- och bildbehandling kan vi se om det går att lösa.

Cirkelledare
Esa Nyberg har jobbat med bildbehandling, illustrationer och design för både papper och nät i ca 23 år.

Bra att veta
Du behöver ha med din en egen dator, Mac eller PC. WiFi-närverk finns i lokalerna.
Vi kommer att använda oss av bildbehandlingsprogrammet Affinity Photo. Detta bildbehandlingsprogram kan man ladda ned gratis för en tidsbegränsad testperiod eller köpa. Det är bra om du har gjort det före första kurstillfället.
Det är en fördel om du har lite grundläggande datorvana.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.